Zřeknutí se

Informace poskytované na (dále jen "Stránky") slouží pouze pro obecné informační účely. Veškeré informace na těchto stránkách jsou poskytovány v dobré víře, nicméně neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou, pokud jde o přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESEME VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTNUTÉ NA STRÁNKÁCH. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE NA STRÁNKÁCH JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

EXTERNÍ ODKAZY

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím stránek) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící třetím stranám nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a funkce v bannerech nebo jiné reklamě. Takové externí odkazy nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti. NEZARUČUJEME, NESCHVALUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NABÍZENÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN, NA KTERÉ ODKAZUJÍ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO FUNKCE PROPOJENÉ V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ. NEBUDEME SMLUVNÍ STRANOU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NENESEME ODPOVĚDNOST ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A EXTERNÍMI POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB.

PROFESIONÁLNÍ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Stránky nemohou a neobsahují právní poradenství. Právní informace jsou poskytovány pouze pro obecné informační a vzdělávací účely a nenahrazují odborné poradenství. Proto vám doporučujeme, abyste se před přijetím jakýchkoli opatření založených na těchto informacích poradili s příslušnými odborníky. Neposkytujeme žádné právní poradenství. POUŽITÍ NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ

Stránky mohou obsahovat odkazy na partnerské webové stránky a my získáváme partnerskou provizi za jakékoli nákupy, které provedete na partnerských webových stránkách pomocí těchto odkazů.

OHLASY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Stránky mohou obsahovat osvědčení uživatelů našich produktů a / nebo služeb. Tyto posudky odrážejí skutečné zkušenosti a názory těchto uživatelů. Zkušenosti jsou však osobní pro tyto konkrétní uživatele a nemusí být nutně reprezentativní pro všechny uživatele našich produktů a / nebo služeb. Netvrdíme, a neměli byste předpokládat, že všichni uživatelé budou mít stejné zkušenosti. VAŠE INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY SE MOHOU LIŠIT.

Reference na webu jsou předkládány v různých formách, jako je text, audio a / nebo video, a před zveřejněním je kontrolujeme.

Názory a názory obsažené v posudcích patří výhradně jednotlivému uživateli a neodrážejí naše názory a názory. Nejsme spojeni s uživateli, kteří poskytují reference, a uživatelé nejsou placeni ani jinak kompenzováni za své reference.